Huisregels


Aanmelden: Men kan zich telefonisch aanmelden voor een behandeling

(0593 – 33 28 83), bij voorkeur tussen 13.00 – 13.30 uur.

De afspraken kunnen gemaakt worden na verwijzing door een arts of specialist.


Sinds januari 2006 kan men ook zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie: D.T.F.). Komt men via de DTF dan zal er eerst een screening plaatsvinden om na te gaan of de behandeling van de klachten binnen het vakgebied van de fysiotherapeut valt. 
Als dat zo is, vindt daarna een (fysiotherapeutisch ) onderzoek plaats.
Voor alle duidelijkheid: een screening is niet hetzelfde als een behandeling.

Om te zorgen dat onze hulp optimaal tot zijn recht komt en voor een goede gang van zaken hebben wij een aantal “huishoudelijke” punten op een rijtje gezet.

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 15 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. even.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. 
  Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 • Geef wijzigingen in uw gegevens (adreswijziging, andere verzekering etc) direct door aan uw fysiotherapeut. Dit kan tijdens de behandeling of via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen en u dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden! Check dus zelf uw polisvoorwaarden.
 • Met een groot aantal zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren we digitaal bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de praktijktarieven.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn verplicht deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u zelf in rekening te brengen.
 • Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. 
  Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

 • Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten.
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de daar aanwezige lectuur. Het is niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem die daarom altijd mee naar de behandelkamer.
 • Binnen de praktijk (wachtkamer en behandelruimten) mag niet worden gerookt.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:
  • De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl)
  • Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl)

 • Indien U niet tevreden bent of een klacht heeft over bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere persoonsleden, kunt U dit melden aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkhouder. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.  U vindt hierover informatie in de folder in de wachtruimte.
 • Wij verwachten van U als patiënt / cliënt dat U de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Het is voor ons van zelfsprekend dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij handelen dan ook naar de regels welke zijn opgesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • De WGBO (Wet op geneeskundige behandelovereenkomst) is van toepassing. Hierin worden de rechten en plichten van de patiënt en de zorgverlener geregeld.

In de wachtkamer ligt een patiënteninfomap waar U alle regels rustig na kunt lezen en een praktijkfolder die U mee kunt nemen.

Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken kunnen wij u een e-mail- of pushbericht sturen en kunt u gebruik maken van MijnzorgApp.
Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt.

U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak.

Onze praktijk biedt de mogelijkheid voor een behandeling op afstand, via een (video)belafspraak:

*wij bieden hiervoor een videobelservice aan, die AVG-proof is en uw persoonsgegevens en uw privacy alsmede die van de therapeut beschermt.
* als u voor het eerst inlogt op de app gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en de privacybepaling
* de videobelverbinding is van begin tot eind versleuteld (end to end encrypt), zodat niemand mee kan kijken met uw eConsult met de therapeut
* zonder uw nadrukkelijke en expliciete toestemming maken wij geen opnamen van het (video)belgesprek.
*hetzelfde verwachten wij van u, onze therapeuten willen graag weten als u een opname wil maken
* als uw therapeut geen bezwaar heeft tegen een opname is die alleen voor uzelf bedoeld, als geheugensteuntje. U mag het dus niet zo maar openbaar maken.
* Meer informatie over publicatie van persoonsgegevens op internet vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.