Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de fysiotherapeut voor ouderen (geriatriefysiotherapeut). 

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Deze problemen kunnen ontstaan zijn door een hoge leeftijd, maar het kan ook gaan om patiënten/cliënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten doen vooral oefentherapie om het lichamelijk functioneren te verbeteren of verdere achteruitgang te voorkomen. Hierdoor blijft men zo lang mogelijk zelfstandig in het dagelijks handelen. 

Tijdens de eerste afspraak worden de klachten in kaart gebracht. De gezondheid en dagelijkse activiteiten worden besproken. Hierna wordt er een behandelplan opgesteld, afgestemd op de mogelijkheden en de wensen van de cliënt.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut hoort ook advies en voorlichting. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en de eventuele mantelzorg.

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR).

Ouderen die niet in staat zijn naar de praktijk te komen, kunnen ook aan huis behandeld worden.

Hiervoor is vaak wel een verwijzing van een (huis)arts of specialist nodig.